1. Hjem
  2. Om oss

Om oss

Elverum Vekst er eid av Elverum kommune, og har som mål å bidra til vekst og utvikling.

Ansatte i Elverum Vekst

Elverum Vekst AS eies av Elverum kommune. Selskapet har som formål å drive målrettet arbeid for Elverum for å:

  • rekruttere innbyggere og fremme befolkningsvekst
  • attrahere næringsvirksomhet og medvirke til utvikling av eksisterende og ny næringsvirksomhet i kommunen, slik at arbeidsplasser sikres og skapes
  • gjøre kommunen attraktiv for besøk


Operativ virksomhet knyttet til arealutvikling, salg av tomter, bygging av næringsbygg utøves gjennom datterselskapene Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og EKI-Utvikling AS.

Styre:

  • Ole Petter Finess - styreleder
  • Regine Behrens Dyreng - styremedlem
  • Tom-Kristian Berger - styremedlem
  • Nina Bogerud Caspari - styremedlem
  • Gunnar Gundersen - styremedlem
  • Toronn Asdahl Brunsel - varamedlem

Siste nytt