1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Vi setter Elverum på kartet!

Vi setter Elverum på kartet!

Vi har invitert til en satsning for å gjøre Elverum til et enda mer attraktivt sted og finne et strategisk posisjonsvalg for framtidens Elverum.

Elverum Radhuset 6 of 8


Prosjektet ledes av Elverum Vekst og har blitt drevet frem ved hjelp av ulike bidragsytere, bestående av mennesker med innflytelse, representativitet, drivkraft og engasjement for Elverum.

I første fase av prosjektet er det gjort et omfattende analysearbeid hvor det ble kartlagt hvordan globale og nasjonale megatrender og samfunnsutfordringer vil påvirke Elverum i fremtiden. Analysen dannet grunnlaget for over 20 ulike hypoteser om hvordan fremtidens Elverum kan se ut, som så ble bearbeidet og vurdert opp mot hverandre.

På samme måte som et solid hus trenger en solid grunnmur, trenger solide lokalsamfunn et solid næringsgrunnlag. Hvorvidt endelig posisjonsvalg bidrar til å tiltrekke seg flere bedrifter og i så måte være med å skape flere arbeidsplasser har derfor vært det første som ble vurdert i bearbeidelsen av de ulike posisjonsvalgene. Videre var det viktig at posisjonsvalgene bygger på styrker som allerede finnes, forutsetninger som er oppnåelige og muligheter som er realistiske. Etter næringsgrunnlaget ble vurdert ble det derfor gjort en systematisk evaluering hvor de gjenværende posisjonsvalgene ble vurdert opp mot hverandre med utgangspunkt i hvor attraktiv posisjonen er, om posisjonen er ledig og hvorvidt posisjonsvalget er troverdig med bakgrunn i dagens Elverum.

Denne prosessen har ledet frem til fire mulige posisjonsvalgene som vi nå sitter igjen med, og som vi ønsker lokalbefolkningens innspill på. Se lenka under for å utforske fremtidens Elverum

Gi innspill her