1. Hjem
  2. Vår historie

Vår historie

Elverum Vekst er stiftet for å være Elverum kommunes verktøy for å stimulere til næringsvirksomhet, bosetting og besøk.


Elverum Vekst AS ble vedtatt opprettet av kommunestyret i Elverum 28. august 2019 og er heleid av Elverum kommune. Vi har vært i operativ drift siden januar 2020, og tidligere Elverumregionens Næringsutvikling AS ble fusjonert inn i Elverum Vekst våren samme år. I tillegg har man datterselskapene Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og EKI- Utvikling AS som er sentrale for måloppnåelsen til Elverum Vekst.

Elverum Tomteselskap AS (ETS AS) har siden 1965 vært kommunens verktøy for å tilrettelegge bolig – og næringstomter. Selskapet har i betydelig grad bidratt til samfunnsutviklingen i Elverum. I 2013 ble selskapet oppkapitalisert for å kunne videreutvikle sin virksomhet med økt fokus på nye bolig- og industriarealer. ETS AS har blant annet opparbeidet næringstomter klare for salg på både Løvbergsmoen næringspark og Grundsetmoen næringspark. Det er også ETS som de senere årene har stått for utviklingen av boligområder som Øvre Sagåa, og ikke minst bygging av infrastruktur og utvikling av masterplan for den ny bydelen Ydalir.

Elverum Kommunale Industribygg AS (EKI) har siden 1965 vært et nyttig verktøy for Elverum kommune ved å bygge egnede lokaler for industri- og næringsvirksomhet samt formålsbygg for det offentlige. Realiseringen av Terningen Arena, og blant annet utbyggingen av Hernes Institutt har blitt gjennomført med betydelig medvirkning fra EKI. Høsten 2014 ble selskapet EKI Utvikling AS stiftet som redskap for å gå inn i næringsutviklingsprosjekter med noe større risiko og som krever eiendomsinvesteringer.

Elverum Vekst er en av flere eiere i Visit Elverum-Regionen AS (VER AS). Selskapet ble etablert i 2012 og jobber med arrangments- og destinasjonsutvikling for sine eiere i Elverum, Åmot, Stor-Elvdal og Våler. Eierne er representert både med private og offentlige aktører. VER AS har ett årsverk.