1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Nye ambisjoner

Nye ambisjoner

Kommunestyret i Elverum har vedatt en ambisjon om å bli Helse- og beredskapshovedstad.

Elverum Stavasdammen 19 of 31


Elverum kommune har nå formelt vedtatt en ambisjon om å bli Norges helse- og beredskapshovedstad. Dette kommer som et resultat av en omfattende prosess ledet av Elverum Vekst AS og støttet av kommunestyret, hvor målet er å skape en klar og attraktiv posisjon for Elverum som en sentral aktør innen helse- og beredskapsindustrien.

Bakgrunn for vedtaket

Høsten 2023 besluttet styret i Elverum Vekst AS å igangsette et stedsposisjoneringsprosjekt for å styrke rekrutteringen av private arbeidsplasser og investeringer til Elverum. Prosjektet har som mål å fremme Elverum som en attraktiv destinasjon for helse- og beredskapsindustrier, og dermed sikre økonomisk vekst og utvikling i regionen.

Behov for ny næring

Telemarksforskning har tidligere pekt på at Elverum scorer høyt på bostedsattraktivitet, men at næringsattraktiviteten har vært lav de siste ti årene. For å motvirke dette, har kommunen nå valgt å satse på å tiltrekke seg private bedrifter og investeringer. Med en sterk tilstedeværelse av offentlige arbeidsplasser ønsker kommunen nå å balansere dette med vekst i private næringer.

Prosjektets omfang og metode

Prosjektet "Morgendagens Elverum" har involvert en rekke lokale aktører, inkludert næringslivet, helsesektoren, Forsvaret, frivillige organisasjoner, og innbyggerne i Elverum. Gjennom workshops, analyser og en innspillsrunde med over 10 000 deltakere, har prosjektet kartlagt Elverums potensial og muligheter i møte med fremtidens utfordringer og behov.

Posisjonering som helse- og beredskapshovedstad

Prosjektets analyser har konkludert med at Elverum har forutsetningene til å ta en ledende posisjon innen helse og beredskap. Dette innebærer å være et knutepunkt for både nasjonale og internasjonale virksomheter innen helse, livsstil og beredskap. Kommunestyret støtter styringsgruppens anbefaling og vedtar at Elverum skal sikte mot å bli "Helse- og beredskapshovedstaden".

Forventede gevinster

Gjennom denne posisjoneringen forventer kommunen å oppnå flere gevinster, inkludert:

  • Økning i antall private arbeidsplasser.
  • Tiltrekke nye næringsaktører og kompetansemiljøer innen helse og beredskap.
  • Økt synlighet og forbedret omdømme for Elverum.
  • Bedre økonomisk vekst og tilflytting av arbeidskraft.

Implementering og fremtidige planer

Elverum Vekst AS har satt av 5 millioner kroner til en femårig satsing for å realisere disse ambisjonene.

Med dette vedtaket tar Elverum et viktig skritt mot å posisjonerer seg som en nøkkelaktør innen helse og beredskap på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

For mer informasjon, kan du besøke den dedikerte nettsiden til prosjektet: www.elverum2035.no.