1. Hjem
  2. Næring
  3. Klynger og nettverk

Klynger og nettverk

Det finnes en rekke nettverk og klynger i Elverum som er nyttige for bedrifter og virksomheter å være en del av.

Photo of people doing handshakes 3183172

Produksjonsnettverk: Elverum Vekst har startet opp et produksjonsnettverk for industribedrifter som driver med produksjon i vid forstand. Vi har et ønske om å utvide nettverket, og har jobbet så langt med temaer som rekruttering og HR, og Lean. Nettverket er i oppstartsfasen, og et av hovedmålene er å bidra til økt produktivitet og lønnsomhet for bedriftene gjennom samarbeid og forbedringer. Er dette noe din bedrift er interessert i ta gjerne kontakt med oss.

Helseinn
: jobber med samskaping og innovasjon for bedre folkehelse. Som medlem av klyngen får du tilgang til et stort kompetansenettverk med virksomheter fra hele Innlandet. De tilbyr møteplasser og arenaer for utvikling og samarbeid, hvor ansatte på alle nivåer som jobber med helsetjenester og folkehelse i privat, offentlig eller frivillig sektor deltar. Jobber din virksomhet for bedre og innbyggervennlige helsetjenester og en god folkehelse? Ønsker dere tilgang til et stort nettverk av potensielle samarbeidspartnere fra forskning- og utdanningsinstitusjoner, spesialisthelsetjenesten, kommuner, private bedrifter og frivillige organisasjoner? Ta kontakt med Helseinn.

Bedriftsnettverk i Elverum håndball: gjennom bedriftsnettverket i Elverum håndball får medlemsbedriftene muligheten til å treffe andre i næringslivet. Nettverket tilbyr sine partnere et forum for å møte nye og gamle venner som har et hjerte som banker for Elverum Håndball, og som ønsker å utvikle sin virksomhet ved å etablere kontakter med potensielle partnere, leverandører og kunder.

Klosser Innovasjon: arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i hele Hedmark. De næringslivet med innovasjonsprosjekter, forretningsutvikling og forskningsprosjekter. Klosser Innovasjon har ambisjoner om å bistå vekstbedrifter i Innlandet. De skal være en pådriver for utvikling av ny industri basert på Innlandets naturressurser. De har spisskompetanse innen bioøkonomi, industri, logistikk, digitalisering og forretningsutvikling. Klosser Innovasjon har også et bredt nettverk inn mot FoU-institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Disse benyttes aktivt i arbeidet inn mot næringslivet i Innlandet.

Sør- Østerdal næringshage: er en del av Siva sitt næringshageprogram og er et bedriftsfellesskap som arbeider for utvikling av næringslivet i Sør-Østerdalen. Næringshagemiljøet består av en rekke bedrifter som er samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne gjennom tett oppfølging og samarbeid. Næringshagen gir bedrifter i distriktene et innovativt, faglig og sosialt miljø.

Elverum sentrumsforening: er en interesseforening for næringsdrivende i Elverum sentrum - Leiret. De organiserer hovedsakelig bedrifter i Storgata med tilstøtende gater, men har også medlemmer på Vestad. Sentrumsforeningen arbeider for å fremme Elverum som et positivt handelssentrum med vekt på kvalitet, service og det å møtes. Derfor sier vi "- Vi ses i Leiret!"

Visit Elverumregionen: samler reiselivsaktører i vår region i et destinasjonsselskap. Felles markedsføring, kompetanseheving og prosjekter er hovedområdene. Ta kontakt om du har en reiselivsbedrift og ønsker medlemskap.