1. Hjem
  2. Næring
  3. Bygge for fremtiden?

Bygge for fremtiden?

Vil du være med å bygge fremtidens bydel i Elverum? Å være med som utbygger i Ydalir gir deg kunnskap og et konkurransefortrinn i det grønne skiftet.

Ydalir kvel med veg

Elverum Vekst skaffer og utvikler attraktive boligtomter. I Ydalir har vi sammen med en rekke utbyggere tatt steget inn i fremtiden og jobber med utvikling av en ny bydel som er grønn, moderne, sentrumsnær og med gode nye bomiljøer. Vil du være med på utviklingen? Vi har igjen to ledige tomter for deg som utbygger.

Tomteomrader 2


Tomtearealer til salgs i Ydalir

Vi har kun to tomtearealer igjen i Ydalir.. Se mer informasjon om hvert areal, og hvor du kan henvende deg ved interesse under.

Areal B2: 30,7 dekar

  • Sentrumsnært ved inngangsporten til Ydalir langs Trysilvegen
  • Rett ved siden av ny barnehage, idrettshall og skole
  • Enkel adkomst til sentrum ved sykkel via ny gangveg og kollektivtransport
  • Badeplass på Sagtjernet i umiddelbar nærhet

Areal B6: 13 dekar

  • Flott utsikt mot Hedmarksvidda
  • Korte avstander til turområder i Svartholtet, matbutikk og ny barnehage, idrettshall og skole
  • Enkel adkomst til sentrum via Øverleiret

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Anna-Thekla Tonjer på telefon 993 96 702

Banner Ydalir 078