Hold deg oppdatert

Vi sender ut nyhetsbrev med nyheter om næringsliv, kurs og arrangement og nyttig informasjon til deg som er i næringslivet. Vi holder deg oppdatert.

Siste nytt fra Elverum Vekst

Hos oss er det kraft til å skape og rom for å vokse

Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi har næringsarealer, boligtomter, kompetanse, stå-påvilje og et sterkt ønske om at du skal lykkes.


  • Vi skal

    bidra til å profilere Elverum som en næringsvennlig by for våre bedrifter og framtidige virksomheter

  • Vil skal

    synliggjøre hvorfor folk trives å bo i byen vår og legge til rette for at enda flere ser Elverum som et framtidig sted å bo, leve og jobbe.

  • Vi skal

    gjennom aktiv utvikling av næringslivs- og boligtomter bidra til økt attraktivitet i Elverum.


Bo side om side og sammen. Midt i alt og kort til det meste. Ydalir er den nye bydelen som puster. Som ligger på rygg i enga og snakker lavt om hvordan livet burde være. Et grønnere liv uten begrensninger Ydalir er i grenselandet mellom skog og bydel. Hvor framtiden flytter inn med deg og du finner ut at det er ikke bare mulig å bo grønnere - det er akkurat sånn du vil ha det. Barn i midten. I midten av Ydalir ligger det allerede en barneskole og en barnehage. Et naturlig midtpunkt. Skolen og barnehagen er en av Norges grønneste.

Les mer om Ydalirbydel her