1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Vil skape en arena for vekst i Innlandet

Vil skape en arena for vekst i Innlandet

Sammen med Hamarregionen ønsker Elverum å bidra til å skape en arena for vekst i Innlandet. Derfor samarbeider vi nå om å arrangere Arena Innlandet 2022.

Per Gunnar Sveen innlandet fylkeskommune

Dette blir både en fysisk og digital møteplass der næringslivet fra hele Innlandet kan møte både elever, studenter og aktivt rekruttere jobbsøker. Med på laget er også Innlandet fylkeskommune, NHO, Digital Innlandet, NAV og Ungt entreprenørskap.

Ambisjonen er at Arena Innlandet 2022 skal være et godt og effektivt utstillingsvindu for næringslivet som ønsker å rekruttere og en møteplass mellom bedrifter og elever/studenter for lærlingeplasser, utdannings- og karrierevalg. Hensikten er å vise frem jobbmulighetene i regionen, tiltrekke attraktive arbeidstakere og bidra til kompetanseløft for Innlandet.

Ordforere og fylkespolitikere


Viktig arena

Fylkespolitikerne Per-Gunnar Sveen, leder for hovedutvalget næring, og Mari Gjestvang, leder for hovedutvalg utdanning, er begge positive til at det skapes en arena der elever og næringslivet kan møtes, og der næringslivet aktivt kan vise mulighetene som ligger i Innlandet.

- Det er mange valg som skal tas for ungdommene våre, og det bra med alle gode tiltak. Det er stort behov for arbeidskraft, og kompetanse og her kan både ungdommer og voksne få muligheten til å finne ut hva slags karriere eller jobb kan passe for meg, uttaler Gjestvang.

Mangel på arbeidskraft

Det er mangel på arbeidskraft både nasjonalt og i Innlandet, og det er mange som har utfordringer med å rekruttere. I Innlandet melder NHO at 6 av 10 bedrifter mangler kompetanse. Samtidig vet vi at det er mange unge som enten skal velge videregående skole eller høyere utdannelse som er usikre på hva de skal velge og hvilke muligheter vi har.

- Slik som det er nå, er det «alle mann til pumpene» for å bidra til rekruttering og for å vise fram hvilke muligheter næringslivet i Innlandet kan by på. Og jeg håper at Arena Innlandet gir resultater både på kort og lang sikt, uttrykker Sveen.

Meld dere på

Et samlet ordførerkorps fra Hamarregion og Elverum håper flest mulig bedrifter og skoler benytter seg av muligheten til å delta og vise seg fram både for de som skal utdanne seg, etterutdanne seg, bytte jobb eller søker jobb.

- Dette er gyllen mulighet for å øke rekruttering til fagene næringslivet trenger, og for skaffe seg kompetansen man trenger, og håper at flest mulig bedrifter fra Elverum og regionen melder seg på, sier ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik.

Hamaregionen Utvilking er prosjektleder, og Berte Sollerud Helgestad understreker at her er det rom for alle:

- Kampen om kompetanse er ingen intern Innlandskonkurranse, men noe vi konkurrerer om nasjonalt og internasjonalt. Vi må samarbeide for å skaffe de beste hodene, og utdanne ungdommene våre til det næringslivet har behov for, sier prosjektleder Berte Sollerud Helgestad.

Se introfilm om Arena Innlandet her