1. Hjem
 2. Aktuelt
 3. Bli medlem i Visit Innlandet?

Bli medlem i Visit Innlandet?

Driver du butikk? Festival? Restaurant, cafe eller tilbyr aktiviteter? Da kan et medlemsskap i Visit Innlandet være noe for deg.

Elverum Cafe 1 of 11

Blant annet er du med på fellesmarkedsføring av Innlandet som desinasjon - noe som gir deg synlighet både til turister, innbyggere og bedriftsmarkedet.

Medlemsfordeler i Visit Innlandet

 • Nasjonal og internasjonal synlighet gjennom markedsarbeidet til Visit Innlandet.
 • Du blir representert på våre nettsider med link til egne hjemmesider, facebookside og TripAdvisor. Våre nettsider er knyttet opp til blant annet Visit Norway og VisitOsloRegion.
 • Du blir synlig på Visit Norway sin nasjonale App.
 • Du får tilbud om deltakelse på ulike messer og tilbud om deltakelse på ulike kurs til medlemspris.
 • Du får oppføring i turistbrosjyren og mulighet til å annonsere til medlemspris.
 • Du får tilbud om deltakelse i ulike prosjekter.
 • Du får distribuert innhold i Visit Innlandet sine kanaler der det er aktuelt og relevant.
 • Du får ha egne brosjyrer i Turistinformasjonen på Gjøvik og i Brumunddal.
 • Du får deltakelse i ulike prosjekter som går på samarbeid, bedriftslunsjer/-besøk, arrangementer, kurs- og konferanser, temamøter osv.
 • Du får distribuert egne brosjyrer gjennom Sommerpatruljen.
 • Du får en forlenget salgsarm og støtte/veiledning i markedsspørsmål.
 • Du får informasjon om og blir oppdatert på hva som rører seg i bransjen.
 • Du får tilgang til et faglig og sosialt fellesskap.
 • Du er med på å styrke regionens evne til verdiskapning.
 • Visit Innlandet ivaretar næringens interesser blant annet ovenfor offentlige og politiske aktører.
Bli medlem her: