1. Hjem
  2. Næring
  3. Næringsstruktur og fortrinn

Næringsstruktur og fortrinn

Det er mange gode grunner til å satse hos oss. Det viktigste er at vi ønsker at du skal lykkes. I Elverum er det rom for vekst og kraft til å skape.

D6 A1434


Solide arbeidsplasser og kompetansemiljøer


Høgskolen i Innlandet, Sykehuset Innlandet og forsvarets virksomhet på Terningmoen utgjør store offentlige pilarer her i Elverum. Høgskolen har campus både i Elverum og på Rena. Sykehuset har 700 ansatte og ligger sentralt plassert i Elverum.

Vi har sterke miljøer innen helse og farmasøytisk industri. En rekke høykompetente industribedrifter, og sterke bygg-og ingeniør- og konsulentmiljøer. Flere større bedrifter innen næringsmiddelindustri, og mange virksomheter innen service og tjenesteyting.

Skoghovedstaden

Elverum er Norges skoghovedstad. Vi er den største skogkommunen i det største skogfylket. I 2019 ble det høgt og solgt tømmer fra Elverumskogene for en verdi av cirka 163 millioner kroner, et volum på 351 000 kubikk. De største aktørene innen skognæringene i Norge har sine kontorer i Elverum.

Sentral beliggenhet

Vi ligger i et befolkningssentrum hvor mer enn 200 000 personer innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion. Sammen med de gode kommunikasjonsmulighetene er dette en av grunnene til at vi er et betydelig handelssted, og til at arbeidsmarkedet er stort med utgangspunkt i Elverum som bosted.

Det er kort vei til resten av Mjøsregionen, og vi ligger som et naturlig knutepunkt mellom Oslo og Trondheim med kun litt over en time til Gardermoen. Mange av våre virksomheter ligger i Elverum fordi det er knutepunkt, og er sentralt med tanke på å kunne nå hele Østlandsområdet.

Rimelige næringsarealer

Vi har ferdig regulerte næringsarealer og tomter. De er store. De er godt plassert. De er rimelige og lett tilgjengelige. Se her for mer informasjon.


D6 A1452 1
D6 A1753
D6 A8629
Curida3

Siste nytt