1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Ydalir gir ringvirkninger

Ydalir gir ringvirkninger

Som partner i forskningsenteret ZEN har utviklingen av Ydalir bydel vist seg å gi ringvirkninger. Les om hva Nordbolig har fått ut av samarbeidet så langt!

Ydalir aktivitet ute Andreas Kokkvoll web

Ydalir er en av ni pilotprosjektene under FME ZEN. Bak Elverum vekst AS står Elverum kommune, som også er partner i ZEN. Prosjektet styrer etter FNs bærekraftsmål som skal sikre at all utvikling ivaretar dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. Ydalir lener seg spesielt på mål 3, 7, 11, 12 og 17*

– Vi ønsker å utvikle en bydel som setter bærekraftig livsstil først, sier Anna-Thekla Tonjer som er prosjektleder i Elverum Vekst AS. – I så måte er Elverum et bra sted. Her er det kort vei til by og skog, og vi vet at innbyggerne synes at Elverum er en god plass å bo, men gode tilbud for barn og unge. I praksis har ZEN-samarbeidet bydd på mer enn retningslinjer å forholde seg til for å sikre at bygningene blir mest mulig miljøvennlig. Planleggingen av området har vært preget av samarbeid og kompetanseoverføring, samt at Enova har gitt Ydalir økonomisk støtte.

Lokalt engasjement

Lokale aktører som utbyggere, entreprenører, leverandører, arkitekter, kommune og tomteselskap vært førende i planleggingen av Ydalir. Utbyggerselskapet Nordbolig var en av de første til å kjøpe seg inn i prosjektet da Elverum Vekst la ut områdene, og har vært med siden 2016.

– Vi har lært utrolig mye, sier konsernsjef Oddvar Haugen. – Da vi startet var vi f.eks. sikre på at alt skulle bygges i massivt tre. I dag har vi gått bort fra en slik løsning på denne typen prosjekter. Det blir for dyrt og det krever enormt mye materialer. Men uten tidligere referanseprosjekt som har blitt bygd med massivt tre hadde vi aldri kommet frem til den erkjennelsen. Derfor er det utrolig viktig at slike prosjektere bygges og forskes på og at resultatene kommer hele næringa til gode.
Erfaringene herfra gjør at bedriften setter ny standard. Nye krav krever mer kunnskap i egen organisasjon og andre måter å planlegge på. Dette er noen av erfaringene som Nordbolig sitter igjen med etter å ha prosjektert ferdig det første byggetrinnet i Ydalir. Nå bli denne modellen gjeldende for fremtidens prosjekter.

Les hele saken hos forskningsenteret: https://fmezen.no/news/zen-gir...

Les mer om Ydalirbydel her: www.ydalirbydel.no