1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Løvbergsmoen

Løvbergsmoen

Løvbergsmoen næringspark er et populært næringsområde nært Elverum sentrum. Kun to tomter igjen.

Lovbergsmoen
Løvbergsmoen næringspark er et populært næringsområde nært Elverum sentrum. Næringsparken har i dag aktører innen ulike bransjer, blant annet sveiseverksted, rørleggerbedrift og graveentreprenør.

Løvbergsmoen næringspark ligger ved riksveg 25 på østsiden av Elverum. Næringsparken har god tilgjengelighet fra riksveg 25 og ligger ca. 3 km fra bykjernen i Elverum. Det er ca 4 km til Elverum stasjon med persontrafikk på Rørosbanen og godstrafikk på Rørosbanen og Solørbanen.

Elverum har gode vegforbindelser og er et trafikknutepunkt for det indre Østlandet.

Området er også regulert og godkjent for forretningsdrift innenfor plass og transportkrevende varegrupper, hvor utendørs salgsarealer også er tillatt. Kontorer og lager er også godkjente formål.


Ledige tomter:

Næringstomt 3: Eiet tomt på 11 700 kvadratmeter

  • Olav Sæters veg 184, 2413 Elverum
  • Del av gnr. 30, bnr. 985 i Elverum kommune

Det er framført infrastruktur til tomtegrensa: Adkomstveg, vann, avløp og 400V / 230V elektrisitetsforsyning samt trekkerør for fiber. Tomtene er ubebygd og ligger i et forholdsvis flatt område med noe furuskog. Byggegrunnen består av sand og er svært rimelig å opparbeide.

Kontakt næringsmegler John Anders Mohn Gaustad på telefon

909 71 625.

Les mer om våre næringstomter her
Lovbergsmoen kart2