1. Hjem
  2. Næring
  3. Bygge for fremtiden?
  4. Ydalir - kunnskap og muligheter

Ydalir - kunnskap og muligheter

Ydalir bygges som del av ZEN, et forskningssenter ledet av SINTEF og NTNU, som Elverum kommune og Elverum vekst er partnere i.

ZEN - Fancy navn – fornuftig innhold.

Bygninger står for 40 prosent av all energibruk i Norge. Forskningssenterets arbeid er høyst relevant i en tid der staten legger stadig flere føringer for å bygge mer miljøvennlig, blant annet for å nå målene i Paris-avtalen.

Ydalir er ett av sju områder som skal utvikles i tråd med denne forskningen. I planleggingen av Ydalir, har vi sett på det vi vet om miljøvennlige løsninger for bygg og forholdene i vårt distrikt. Siden Ydalir er området som har kommet lengst i ZEN-prosessen, kan man trygt påstå at Norges mest miljøvennlige nabolag nå planlegges og bygges i Elverum.

Med ZEN-prosjektet har høykompetansemiljøer som Sintef og NTNU bidratt til å gjøre tanken om Norges mest framtidsrettede nabolag i Elverum mulig. At Elverum kommune og tomteselskap er medlem i ZEN, sikrer at boligene tar største mulige hensyn til klimaregnskapet, ved å minimere utslipp både i byggefase og drift. De utslippene som ikke kan unngås, kompenseres med produksjon av renere energi, for eksempel ved solceller. Målet med dette er at utslippene av skadelige klimagasser skal gå i null i Ydalir.

Fra Evenstad til Elverum

ZEN er en videreutvikling av ZEB (Zero Emission Buildings) et forskningssenter med mål om å kutte klimagassutslippene bygg forårsaker. Nybygget på Campus Evenstad er ett av resultatene av det nevnte ZEB-prosjektet. I dag framstår høyskolebygget på Evenstad som det første moderne bygg med så lave klimagassutslipp i Norge.

I 2016 ble ZEB avviklet, og ZEN oppsto som et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi med tilholdssted på NTNU i Trondheim. ZEN bygger på erfaringen fra tidligere forskning på bygg uten utslipp, men tar i tillegg med seg et større fokus på naboskap og samfunnsutvikling i bygging av nullutslippsområder.

Samarbeid har vært viktig for å skape framtidens nabolag i Elverum.

Samarbeid gir godt resultat

I praksis har ZEN-samarbeidet bydd på mer enn retningslinjer å forholde seg til for å sikre at dette blir mest mulig miljøvennlig. Planleggingen av området har vært preget av samarbeid og kompetanseoverføring, samt at Enova har gitt Ydalir økonomisk støtte. ZEN har fått premierte arkitektkontor som Snøhetta, Asplan Viak og Tegn_3 til Elverum, og representanter for prosjektet har holdt foredrag om Ydalir på bygg-konferanser og til andre kommuner.

Lokal kompetanse i førersetet

Ikke minst har lokale aktører som utbyggere, entreprenører, leverandører, arkitekter, kommune og tomteselskap vært førende i planleggingen av Ydalir. ZEN har bidratt til lokal kompetanseheving i framtidens byggeteknikker, noe det er stor interesse for blant lokale aktører. Samtidig har de bidratt inn i ZEN med sin kompetanse, handlingsevne og kreative løsninger. Den lokale kompetansen har absolutt vist seg gjeldende i planleggingsfasen, og er nå sterkt involvert i bygging av infrastruktur, skole, hus, transportsystemer og energiløsninger i Ydalir.

Noen er kanskje overrasket over at det mest framtidsrettede nabolaget i Norge bygges i nettopp Elverum. En titt på materialene forskning viser er best for miljøet er et eksempel på at dette både er et logisk og riktig sted å begynne. Elverumsregionen har den beste tilgangen på tre i hele Norge, noe som gjør det enkelt å benytte seg av lokale ressurser i byggingen. I tillegg gjør nærheten til naturen, størrelsen på byen og det vide tilbudet av aktiviteter i Elverum det enkelt å se for seg muligheter for å skape gode nabolag nettopp her.

Les mer om forskningssenteret på deres nettsider her.

Her kan du laste ned ZEN årsrapport for 2017.

Her kan du laste ned ZEN årsrapport for 2018.

Annet samarbeid

Forskningssenteret ZEN, Eidsiva og SpareBank 1 Østlandet er blant samarbeidspartnerne som gjør Ydalir bedre.

Fjernvarme fra Eidsiva bioenergi

Eidsiva bioenergi vil levere fjernvarme til oppvarming av boligene i Ydalir. Energikilden til fjernvarmen er basert på brenning av lokalt og regionalt trevirke. Eidsiva vil også tilrettelegge for en ny gangveg når de legger fjernvarmetraséen, som gir enda kortere veg mellom Ydalir og sentrum.

Grønt boliglån i samarbeid med SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet vil være en bank med en tydelig bærekraftprofil, og inngikk samarbeidsavtale med Ydalir om grønt boliglån i januar 2018. For privatpersoner som ønsker å investere i bolig i Ydalir, har de utviklet et svært gunstig lån med 0% rente på deler av lånet første låneår.

Grønt boliglån kan også søkes om til miljøtiltak i boliger utenom Ydalir, men boligene som bygges etter Ydalirs Masterplan del 2 er forhåndsgodkjent for denne typen lån. Se mer om lånet her.