1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Attraktive for industri

Attraktive for industri

Elverum er aktuell som sted for batterifabrikk. Det betyr at vi har kvaliteter som gjør oss interessante for større industrietableringer.

Batteri
- Elverum er aktuell som sted for batterifabrikk. Det betyr at vi har kvaliteter som gjør oss interessante for større industrietableringer, sier daglig leder i Elverum Vekst Odd-Erling Lange.

Elverum kommune og Elverum Vekst har sammen jobbet fram Elverum som et attraktivt sted for en mulig etablering av batterifabrikk. I januar leverte vi inn forslaget til den landsdekkende «konkurransen» som Joint Batteri Initiative (et samarbeid mellom Panasonic, Hydro og Equinor) sendte ut til alle landets kommuner rett før jul i fjor.

Det er derfor også svært gledelig å registrere at vi nå er 1 av 20 alternativer som har gått videre. Joint Batteri Initiative fikk inn over 100 forslag, sier Odd-Erling Lange.

Attraktive

Det aktuelle området i Elverum ligger på Grundsetmoen, nær den allerede etablerte Grundsetmoen næringspark, men siden det kreves langt større arealer må det gjennomføres en reguleringsprosess. En eventuell etablering av en storskala batterifabrikk i Norge er en stor etablering som omfatter et areal på cirka 1000 mål og muligheter for cirka 2000 arbeidsplasser.

Sentrale kriterier som er vektlagt er, foruten areal – tilgang på energi og kjølevann. I tillegg er logistikk, infrastruktur, tilgang på kompetanse, arbeid- og utdanningsmuligheter viktig.

Det snakkes mye om en re-industrialisering av Norge. Dette kan være en mulighet, og vi har lagt ned et grundig arbeid for å presentere Elverum sitt konsept i denne konkurransen, sammen med Elverum kommune. Det at vi nå er videre viser at vi er attraktive for både store og små industriarbeidsplasser, sier Lange.

Veien videre

Vi har nå fått en rekke spørsmål som er mer detaljert enn i første runde. Blant annet detaljer omkring planprosesser, infrastruktur, nødvendige investeringer og tidslinjer, og vi forventer en nærmere avklaring på videre prosess fra JBI før sommerferien.

Uansett endelig utfall viser dette at vi i Elverum må tørre å være offensive og ha tro på de mange kvalitetene vi har, understreker daglig leder i Elverum Vekst.


Hele prospektet som ble levert inn i første runde kan du lese her.