1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Ønsker en næringsforening i Elverum

Ønsker en næringsforening i Elverum

Elverum Vekst nå initiativet til å etablere en næringsforening for å bidra til tettere samarbeid for å løfte Elverum.

Kate Ida ODD


Næringslivsaktører i Elverum, Elverum kommune og Elverum Vekst ønsker tettere samarbeid for å løfte Elverum. Derfor tar Elverum Vekst nå initiativet til å etablere en næringsforening. Rundt 50 næringslivsaktører deltok på oppstartsmøtet for Agenda Elverum. Formålet med møtet var å etablere et forum for å løfte Elverum og bidra til vekst og utvikling.

- Gjennom arbeidet med strategisk attraktivtetsplan har det kommet tydelig fram at Elverum trenger et næringspolitisk forum for å bidra til å løfte de store sakene. Og bidra til at vi får større regional og nasjonal synlighet og øke vår gjennomslagskraft, sier daglig leder i Elverum Vekst, Odd-Erling Lange.

Elverum Vekst opplever at de som var til stede er enig i at det bør jobbes videre med å få etablert en næringspolitisk forening i Elverum. Målet er at den skal være på plass i løpet av 2022, og at det ansettes en egen daglig leder i foreningen.

Elverum Vekst tar nå initiativet videre med å sette ned et interimsstyre som skal stake ut kursen videre. Aktører som ønsker å bidra kan melde seg så fort som mulig.

Interimsstyret vil få ansvaret for vedtekter, finansieringsmodell og hovedoppgaver for en forening. Elverum Vekst tar på seg rollen som sekretariatsfunksjon i oppstarten, bidra til å arrangere Agenda Elverum 4 til 6 ganger i året og tilby gratis kontorplass til foreningen. I tillegg vil det søkes midler til oppstart fra Elverum kommunes næringsfond.

Presentasjonen fra møtet

Trenger samarbeid

Kommunedirektør Kristian Trengereid og ordfører Lillian Skjærvik innledet møte. Ordfører Lillian Skjærvik takket for engasjementet til næringslivet i Elverum i forbindelse med sykehussaken, mens Trengereid hadde en presentasjon om kommunes rolle, befolkningsutvikling og stedsledelse. Stedsledelse handler om at et sted blir til gjennom folka som bor der, og at det kreves samarbeid, samskaping og involvering for å lykkes. Ingen har myndighet til å styre et sted alene, og alle i Elverum er stedsledere, uttalte Trengereid.

Hovedbudskapet fra kommunedirektøren var at næringslivet og kommunen har felles interesser i det å bygge et godt lokalsamfunn og skape vekst i både innbyggere og arbeidsplasser.

- Det krever et samarbeid for å tiltrekke oss kompetanse – flere og flere blir eldre i Elverum og det er stor konkurranse om arbeidskraft.

Bakgrunn

Gjennom prosessen med strategisk attraktivitetsplan som ble vedtatt av kommunestyret i går har det kommet fram at næringslivet i Elverum ønsker en møteplass og en næringspolitisk forening. Daglig leder i Elverum Vekst, Odd Erling Lange, gikk gjennom hovedmålet, og fokusområdene i den nye planen og hvorfor det er behov for å få på plass en sterk næringsforening i Elverum. Forretningsutvikler Ida Dyreng gikk gjennom gode eksempler fra andre næringsforeninger og hva slags samarbeid de har.