1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Klimapartner Innlandet

Klimapartner Innlandet

Klimapartner Innlandet er i gang, og Elverum Vekst er partner. Målet er å bidra til flere grønne arbeidsplasser og kutte klimagassutslipp.

Klimapartner Innlandet

Klimapartner Innlandet er et offentlig-privat samarbeid som er eid av Innlandet fylkeskommune. Dette skal være en møteplass for å lære, heve kunnskap og dele erfaringer, med lokalt fokus. Det skal være er en koblingsboks for grønn innovasjon mellom offentlige og private virksomheter, der vi skal dele råd og konkrete eksempler, og jobbe systematisk med klimaarbeid.

- For oss handler dette om å bidra til å jobbe med klimaløsninger i samarbeid med lokalt næringsliv. Det er viktig for at vi skal skape flere grønne arbeidsplasser og bidra til lavere klimagassutslipp. Vi har tro på at møteplasser, og samarbeid mellom bedrifter og andre aktører kan vi bidra til at gode ideer og løsninger skapes. Gjennom et bredt samarbeid på tvers av sektorer kan Klimapartnere Innlandet bli en viktig arena for å styrke grønn næringsutvikling og samle aktører som kan ha nytte av tettere samarbeid og deling av kunnskap sier daglig leder i Elverum Vekst, Odd Erling Lange.

Heidi Erikstad i Elverum Vekst er valgt inn som styremedlem i Klimapartner Innlandet.

Les mer her.