1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Asbjørn Lunde (44) blir ny næringsutvikler

Asbjørn Lunde (44) blir ny næringsutvikler

Det er med glede vi kan presentere Asbjørn som vår nye næringsutvikler. Han har bred og solid kompetanse fra næringslivet. Han starter i jobben på nyåret.

Asbjorn Lunde

Asbjørn er kjent for mange i Elverum som tidligere administrerende direktør i Pilkington Norge. De siste to årene har han bidratt til å bygge opp en ny fabrikk for Optimera Byggsystemer AS på Hamar.

- Det er med stor glede vi kan presentere Asbjørn som vår nye næringsutvikler. Han har bred og solid kompetanse fra næringslivet. For oss har det vært et strategisk valg å ansette en med stor industrikompetanse og som kan bidra til å få vekst i industriarbeidsplasser i Elverum. Det snakkes mye om at vi må re-industrialisere Norge, og at fremtidsretta industriarbeidsplasser blir en viktig del av landets økonomi i årene som kommer. Der kan Asbjørn spille en viktig rolle for Elverums muligheter, sier daglig leder i Elverum Vekst, Odd-Erling Lange.

Image 20211027 061741 7bffc3ac

Viktig og riktig kompetanse
Elverum Vekst fikk 19 søkere til stillingen. Av dem ble ni innkalt på førstegangsintervju og fire ble med videre til annengangsintervju.

- Det har vært en krevende prosess, og vi har på mange måter hatt et luksusproblem med mange kvalifiserte kandidater. Til syvende og sist ble dette som sagt et valg om å velge den kandidaten som kan ta oss videre. Styrke oss og bidra til økt vekst og utvikling av industriarbeidsplasser – et område med stort potensial. Asbjørn kommer inn med en helt annen kompetanseprofil enn vi har i dag, og er uten tvil den rette kandidaten til å bidra, understreker Odd-Erling.

I tillegg til økt satsing på industriutvikling vil Asbjørn selvfølgelig også bidra til næringsutvikling generelt i Elverum sammen med resten av de ansatte i Elverum Vekst.

- Men her må vi kanskje omfordele noen av de oppgavene som nåværende næringsutvikler Ida Dyreng har hatt og at vi enda større grad jobber på tvers, sier Odd-Erling.

Klar for oppgavene
Asbjørn kan beskrives som en svært sympatisk Elverumsing med Tromsødialekt. Han har en allsidig bakgrunn og har hatt mange ulike roller – alt fra glassmester, produksjonsleder, HR-sjef til altså administrerende direktør. Han er en ja-person som er svært tillitsvekkende med stor kompetanse. Asbjørn har også vært vara til styret i Elverum Vekst, og deltok innledningsvis i arbeidet med selskapets strategi.

Han mer enn klar for å ta fatt på oppgavene. Han var med i oppstarten av et produksjonsnettverk i regi av Elverum Vekst og har savnet å jobbe med næringsutvikling i Elverum.

- Jeg kjenner jo godt til Elverum Vekst, og når stillingen ble utlyst så jeg at dette var en mulighet for meg til å bidra til vekst og utvikling i Elverum – samtidig som jeg får sjansen til å utvikle meg videre. Jeg gleder meg stort til å starte og ikke minst bli enda bedre kjent med bredden i næringslivet i Elverum, sier Asbjørn.

Han er ydmyk på at det er områder han har mindre erfaring med, men at han opplever at Elverum Vekst har et svært dynamisk miljø med høy kompetanse.

- Jeg gleder meg til å dele min kompetanse, men ikke minst også dra nytte av mine kollegaer i Elverum Vekst og lære av dem, uttaler Asbjørn.

Asbjørn starter i jobben 01.01.2022.

Kontakt Asbjørn her