Hold deg oppdatert

Vi sender ut nyhetsbrev med nyheter om næringsliv, kurs og arrangement og nyttig informasjon til deg som er i næringslivet. Vi holder deg oppdatert.

Hos oss er det kraft til å skape og rom for å vokse

Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi har næringsarealer, boligtomter, kompetanse, stå-påvilje og et sterkt ønske om at du skal lykkes.


  • Vi skal

    bidra til å profilere Elverum som en næringsvennlig by for våre bedrifter og framtidige virksomheter

  • Vil skal

    synliggjøre hvorfor folk trives å bo i byen vår og legge til rette for at enda flere ser Elverum som et framtidig sted å bo, leve og jobbe.

  • Vi skal

    gjennom aktiv utvikling av næringslivs- og boligtomter bidra til økt attraktivitet i Elverum.


Bo side om side og sammen. Midt i alt og kort til det meste. Ydalir er den nye bydelen som puster. Som ligger på rygg i enga og snakker lavt om hvordan livet burde være. Et grønnere liv uten begrensninger Ydalir er i grenselandet mellom skog og bydel. Hvor framtiden flytter inn med deg og du finner ut at det er ikke bare mulig å bo grønnere - det er akkurat sånn du vil ha det. Barn i midten. I midten av Ydalir ligger det allerede en barneskole og en barnehage. Et naturlig midtpunkt. Skolen og barnehagen er en av Norges grønneste.

Les mer om Ydalirbydel her

Siste nytt fra Elverum Vekst